Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Twoim mieście

Temat: urlop ojca dziecka

Pytanie zadaje: Aga (26-07-2010 godz.10:49 )

Kategotia: Urlopy wychowawcze a ZUS, Odpowiedzi: 1

gdy matka 3miesięcznego dziecka zachorowała i jest na urlopie macierzynskim to czy ojciec dziecka moze wziasc urlop na opieke nad dzieckiem do kogo po zwlonienie dla ojca obydwoje jestesmy prawnymi opiekunami ale nie jestesmy malzenstwem

Najlepsza odpowiedź

jeśli matka przebywa w szpitalu, to urlop i zasiłek macierzyński za czas pobytu w szpitalu może przejąć ojciec. "Ubezpieczona, pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie, która wymaga opieki szpitalnej, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, może przerwać pobieranie tego zasiłku, o ile o zasiłek macierzyński wystąpi ubezpieczony wychowujący dziecko. Ubezpieczonemu przysługuje w takim przypadku prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną i ubezpieczonego nie może przekraczać wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczona, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA, ma za okres pobytu w szpitalu prawo do wynagrodzenia za okres choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy oraz do zasiłku chorobowego." "W celu przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej matce dziecka za okres jej pobytu w szpitalu, wymagane jest zaświadczenie o dacie przyjęcia do szpitala, a w przypadku pracownicy, której zasiłek macierzyński wypłacany jest przez ZUS dodatkowo - zaświadczenie pracodawcy o dacie przerwania urlopu macierzyńskiego. Na wniosek ubezpieczonej w aktach pozostawia się kserokopię tego zaświadczenia poświadczoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem, celem przedłożenia oryginału zaświadczenia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka. Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu ojcu dziecka za okres przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu, po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie, wymagane są: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szpitala o dacie przyjęcia ubezpieczonej matki dziecka do szpitala , zaświadczenie o okresie przysługującego oraz wypłaconego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego. W przypadku, gdy zasiłek macierzyński wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo wymagane jest odpowiednio: zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie macierzyńskim – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej – w przypadku ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej – w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Datę wypisania ubezpieczonej matki dziecka ze szpitala dokumentuje się zaświadczeniem wystawionym przez szpital. W celu podjęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej matce dziecka za okres po wyjściu ze szpitala, ubezpieczona przedkłada zaświadczenie o okresie zasiłku macierzyńskiego wypłaconego ubezpieczonemu ojcu dziecka, a w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo - zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego."

Odpowiedział: Gość (26-07-2010 godz.11:33 )

Czy odpowiedź jest pomocna? +32 -33

Dodaj odpowiedź

Zaloguj
Opcje pytania: Zgłoś naruszenie

Słowa kluczowe: